ROTTERDAM - Rotterdam gaat als eerste stad in Nederland de herkomst van alle straatnamen uitleggen. Deze toelichting kan eenvoudig via een QR-code op straat opgevraagd worden.

De geschiedenis van Rotterdam is vastgelegd in de straatnamen. De huidige digitale straatnamendatabase waarop alle straatnamen van Rotterdam op een kaart staan, bevat beknopte informatie over wanneer deze straat die naam kreeg en wat de naam betekent. Deze toelichtingen worden uitgebreid en aangevuld.

QR-code

De herkomst van een straatnaam wordt straks snel en eenvoudig toegankelijk via een QR-code op uw smartphone. Het uitlezen van QR-codes heeft in de coronaperiode een vlucht genomen en is daarmee voor heel veel mensen makkelijk te gebruiken. Via de camera van uw smartphone kunt u direct een QR-code scannen, hier is geen aparte software voor nodig.

Geschiedenis zichtbaar op straat

De gemeenteraad heeft in de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar’ het college verzocht om straatnamen die refereren naar het koloniale- en slavernijverleden van uitleg te voorzien. Het college wil dat inderdaad gaan doen, maar wil niet een onderscheid creëren tussen zogenaamde 'foute' en 'goede' straatnamen. Een QR-code biedt de oplossing om alle straatnamen van uitleg te voorzien. Wethouder Karremans: 'Alle straten in de stad hebben met reden hun naam gekregen. Het is goed om die straatnamen dan ook allemaal toe te lichten.'

6402 straatnamen

De straatnamencommissie heeft het afgelopen jaar alle bestaande straatnamen in Rotterdam gecategoriseerd. Hierbij is gekeken of een straatnaam verwijst naar bijvoorbeeld een persoon, een locatie of een historische gebeurtenis. Rotterdam telt op dit moment 6402 straatnamen. Naast de context die een straat in de huidige tijd soms nodig heeft is het ook gewoon leuk om te weten wat de achtergrond is van een straat. Het is de bedoeling op een innovatieve manier de geschiedenis van alle straatnamen te laten leven.

Meer informatie

U kunt de herkomst van alle Rotterdamse straatnamen bekijken in de straatnamendatabase van het Stadsarchief.

Voor uw smartphone is er ook een app: 'Straatnamen van Rotterdam'. Deze is te downloaden voor zowel Apple als Android via straatnamenvanrotterdam.nl.