ROTTERDAM - Het overgrote deel van de aangevraagde bouwvergunningen in Rotterdam kan verleend worden als het gaat om stikstofuitstoot.

De uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof eerder dit jaar lijkt weinig gevolgen te hebben voor de woningbouwopgave voor de korte en middellange termijn. Bij slechts een klein deel van de woningbouwprojecten is nog onbekend wat het effect is en zal dit ook uit nader onderzoek moeten blijken. Dit staat in een collegebrief aan de gemeenteraad.

Natura 2000-gebieden
Op 29 mei oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse aanpak van de hoge stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden onvoldoende is. Deze uitspraak heeft directe gevolgen voor vergunningen voor bouwprojecten, omdat er tijdens de bouw en het gebruik een toename kan zijn van meer uitstoot van stikstof, bijvoorbeeld door bouwverkeer.

Rotterdam en Natura 2000
In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden. In de omgeving van de gemeente Rotterdam liggen drie Natura 2000-gebieden waar sprake is van stikstofgevoeligheid. Dit zijn Solleveld & Kapittelduinen (bij Hoek van Holland), Voornes Duin (bij de Maasvlakte) en de Biesbosch.

Oplossingen
Per bouwproject bekijkt de gemeente wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid stikstof die er vrijkomt te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuw bouwmaterieel. Dit zorgt namelijk al direct voor verbeteringen. Rotterdam blijft de ontwikkelingen nauw volgen en is in contact met de betrokken ministeries.