ROTTERDAM - Vanaf 2021 kunnen ook bewoners van hoogbouw in Hoek van Holland, Blijdorp, Pernis en (een deel van) Prins Alexander hun afval van groente, fruit en etensresten scheiden in wijkcontainers.

De jaren daarna wordt het mogelijk groente, fruit en etensresten (gfe) te scheiden door alle bewoners in hoogbouwwoningen. Wijk voor wijk voorzien we Rotterdam van containers voor gfe-afval. Bewoners ontvangen tijdig informatie als het scheiden van gfe-afval in hun wijk wordt ingevoerd.

Belang van afval scheiden
Het is van belang afval zo veel mogelijk te hergebruiken en te recyclen. Daarmee verkleinen we onze impact op het klimaat en onze leefomgeving. Ongeveer 40% van het huishoudelijk afval bestaat uit afval van groente, fruit, tuin en etensresten. Het gescheiden inzamelen van dit afval is beter voor het milieu. Het afval wordt verwerkt tot compost en van de stoffen die vrijkomen bij het maken van compost wordt groene stroom gemaakt.Ook de nieuwe Europese wetgeving, die het vanaf 1 januari 2024 verplicht organisch afval gescheiden in te zamelen en te verwerken, benadrukt het belang van afvalscheiding. In Rotterdam willen we dat afval op den duur niet meer bestaat.

Onderzoek scheiden gfe hoogbouw
Goed gescheiden gfe-afval is beter makkelijker te recyclen. In Rotterdam, waar niet ieder huishouden de ruimte heeft om meerdere containers neer te zetten, is het een uitdaging om afval goed te scheiden. Wat is nodig voor het goed scheiden van gfe in hoogbouw? Dat was de vraag van een onderzoeksproject waaraan Rijkswaterstaat, gemeenten (waaronder de vier grote steden), brancheorganisaties en kennisinstellingen hebben samengewerkt. Het resultaat van dit onderzoek is een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Proef Prinsenland
In de wijk Prinsenland deden bijna 800 huishoudens van een viertal flats mee aan een proef voor het onderzoek. Tijdens de proef kreeg een deel van de bewoners een aanrechtbakje met afbreekbare afvalzakjes voor gfe. Uit het onderzoek blijkt dat het invoeren van een basispakket (gfe-container, bewonerscommunicatie en gfe-aanrechtbakje) zichtbaar effect heeft. Gemiddeld genomen maakt één op de vijf huishoudens regelmatig gebruik van de gfe-containers: oftewel een aantoonbare impact op een transitie naar een circulaire economie.Om te zorgen dat meer huishoudens hun gfe-afval scheiden zijn aanvullende (gedrags-)interventies nodig. Deze zijn uitgewerkt in een menukaart, die een overzicht geeft van geteste interventie met daarbij effectiviteit, budget en praktische haalbaarheid per interventie.

‘Gft scheiden gaat ons lukken’
Wethouder Wijbenga erkent dat het in Rotterdam, waar niet ieder huishouden de ruimte heeft om meerdere containers neer te zetten, een uitdaging is afval goed te scheiden. ‘Met een aandeel van 40% van het totale huishoudelijke afval richten we onze pijlen op het scheiden van afval van groente, fruit en tuin. Het gaat ons lukken gft te scheiden. Vooral omdat we samen met Rotterdammers ervoor gaan zorgen dat gft zo makkelijk mogelijk gescheiden kan worden.’