ROTTERDAM - Leraren in het Rotterdamse onderwijs krijgen de Rotterdampas cadeau als blijk van waardering voor hun inzet. Dit jaar is de pas ook voor leraren met een tijdelijk contract.


Deze pas is niet alleen voor leraren en pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie, maar bijvoorbeeld ook voor onderwijsassistenten en conciërges in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de instructeurs van het mbo. Met de Rotterdampas kunnen onderwijsprofessionals volop genieten van het aanbod in de stad.

De Rotterdamse Lerarenbeurs
Naast de Rotterdampas kunnen leraren gebruik maken van de Rotterdamse Lerarenbeurs. Met deze beurs krijgen professionals de ruimte om zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s. Deze investering moet wel bijdragen aan het werken met peuters, leerlingen of studenten.

Voordelen in het Rotterdamse onderwijs
De gratis Rotterdampas en de Rotterdamse lerarenbeurs zijn twee voordelen van het werken in het Rotterdamse onderwijs. We noemen dat +R. De onderwijsbesturen in de stad en de gemeente werken samen om het lerarentekort terug te dringen. Vanuit de gemeente Rotterdam is daarom extra geld beschikbaar voor onder andere extra begeleiding van starters, verlaging van werkdruk en de inzet van zij-instromers.