ROTTERDAM - Leefbaar Rotterdam is blij met de keuze van het college om de lokale lasten niet te verhogen, door te gaan met de investeringen in onze veiligheid en het zeer strenge asielbeleid. Dit ondanks enorme financiële tekorten door verschillende bezuinigingen van de landelijke overheid.

De gemeentefinanciën staan in heel Nederland, en dus ook in Rotterdam, onder zware druk. Dit komt onder meer omdat gemeenten minder geld krijgen van de Rijksoverheid uit het Gemeentefonds. Het geld dat gemeenten uit het Gemeentefonds krijgen is met afstand de grootste inkomstenbron voor onze stad. Dit zorgt ervoor dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Geen verhoging gemeentelijke belastingen

Het Stadsbestuur, met Leefbaar aan het roer, kiest ervoor om deze landelijke bezuinigingen niet af te wentelen op de Rotterdammers. De gemeentelijke belastingen worden dus niet extra verhoogd. In plaats van de Rotterdamse portemonnee te raken, kijkt de gemeente kritisch naar haar eigen reserves. Dit doen wij omdat wij geen voorzieningen gaan afbreken. Fractievoorzitter Ingrid Coenradie vindt dit niet meer dan logisch: "Als een hardwerkend gezin te maken heeft met financiële tegenvallers dan kijken zij ook eerst naar hun spaargeld of naar de mogelijkheden om te besparen voordat je je spullen verkoopt. Het leven is al duur genoeg, dus even makkelijk de belastingen verhogen zit er voor ons niet bij".

Geen bezuinigingen op veiligheid

Voor Leefbaar Rotterdam is het cruciaal dat er niet bezuinigd wordt op veiligheid. De afgelopen twee jaar hebben we juist tientallen miljoenen extra geïnvesteerd in veiligheid, een recordbedrag. Coenradie: "En dat geld is echt hard nodig; de ondermijnende criminaliteit probeert onder meer met het ronselen van kinderen en het uitvoeren van explosies in onze wijken haar greep op onze stad te krijgen. Dat accepteren we niet".

Streng asielquotum

De komende periode blijft ons zeer strenge asielquotum als een paal boven water staan. Coenradie: "Rotterdam heeft de afgelopen jaren genoeg asielzoekers opgevangen. Onze voorzieningen, zoals zorg, wonen, politie en onderwijs, staan al genoeg onder druk. Een heel groot deel van de Rotterdamse raad zegt: 'Nee, kom maar binnen.' Ik vind dat echt een hele slechte zaak. Wij zeggen: Rotterdammers Eerst!"

Zorgkosten

De kosten voor zorg, ouderenzorg én jeugdzorg, stijgen enorm. Deze kosten naderen in Rotterdam de 1 miljard euro, ongeveer een kwart van de totale begroting van de stad. De landelijke overheid komt vooralsnog niet over de brug met de benodigde financiering hiervoor. En al hadden we het geld, dan hebben we ook nog eens een enorm personeelstekort. Dat vraagt om keuzes. "Wij blijven ons hardmaken voor het belang van onze ouderen die de stad hebben opgebouwd.", stelt Coenradie. "Daarom hebben wij ervoor gekozen om door te gaan met de uitrol van seniorenrestaurants tegen eenzaamheid, onze dementie-aanpak, huismeesters in seniorenflats én niet te vergeten het gratis OV voor onze senioren wat enorm gewaardeerd wordt door Rotterdammers".