ROTTERDAM - Dit najaar is de Maastunnel beperkt bereikbaar voor auto’s. Van 17 oktober tot en met 12 november is de tunnel van Noord naar Zuid afgesloten wegens werkzaamheden. Op 6 oktober is de tunnel dicht vanwege een veiligheidsoefening.

Nog maar een paar jaar geleden was de Maastunnel twee jaar dicht vanwege een grootschalige renovatie. Waarom is het dan nu alweer nodig om de tunnel (gedeeltelijk) af te sluiten? Dat heeft te maken met reparatiewerkzaamheden en een oefening, geeft de gemeente aan.

Lekkage rijvloer

De reparatie betreft een lekkage in de rijvloer in de westelijke tunnelbuis, van Noord naar Zuid. De waterkerende laag werkt daar onvoldoende. Het is op dit moment zeker niet gevaarlijk, maar voor de levensduur van de tunnel is het belangrijk de boel wel snel te repareren. Om dit werk uit te kunnen voeren is de westelijke tunnelbuis afgesloten van maandag 17 oktober 0.30 uur tot 12 november 6.00 uur. Op enkele momenten moet ook de oostelijke buis, van Zuid naar Noord, korte tijd worden afgesloten.

Wettelijk verplichte oefening

En dan is er nog een veiligheidsoefening waardoor de tunnel een deel van de dag niet gebruikt kan worden. De gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om één keer in de vier jaar een uitgebreide oefening uit te voeren, samen met de hulpverleningsdiensten van Rotterdam. Daarvoor zijn beide tunnelbuizen dicht voor autoverkeer op 6 oktober tussen 13.00 en 20.00 uur.

Fietsers en voetgangers

De fietstunnel en voetgangerstunnel zijn in oktober en november normaal te gebruiken. Wel zullen deze tunnels op 6 oktober één keer kort (ongeveer 15 minuten) dicht zijn. De tijden waarop dit zal gebeuren worden later bekend gemaakt.