ROTTERDAM - Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen meer ruimte op het Eendrachtsplein en het Kruisplein. Als experiment sluiten een aantal afslagen voor gemotoriseerd verkeer.


Ongeveer de helft van het gemotoriseerd verkeer rondom de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg heeft het Oude Westen niet als bestemming of vertrekpunt. Automobilisten gebruiken de route om de stad te doorkruizen. Dat maakt oversteken voor fietsers en voetgangers moeilijk en gevaarlijk. Als experiment vanuit de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) sluiten een aantal afslagen op het Kruisplein voor gemotoriseerd verkeer.

Kruisplein
Voor automobilisten vanaf de Mauritsweg is de West-Kruiskade niet meer te bereiken en vanaf de Westkruiskade is het Kruisplein niet meer bereikbaar. Ook op het Eendrachtsplein worden wegen afgesloten, zodat automobilisten nog maar een beperkt aantal afslagen kunnen nemen.

Plattegrond aangepaste situatie Kruisplein - JPG (979.5K)

Eendrachtsplein
Voor automobilisten vanaf het Eendrachtsplein is de Nieuwe Binnenweg niet meer te bereiken en vanaf de Nieuwe Binnenweg is de Mauritsweg onbereikbaar.

Plattegrond aangepaste situatie Eendrachtsplein - JPG (925.4K)

Experiment
De afsluitingen moeten leiden tot een afname van het doorgaande verkeer, waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers die moeten oversteken. Er is dan ook meer ruimte voor verkeer met een bestemming in het Oude Westen. Een afname van het doorgaande verkeer zorgt ook voor betere luchtkwaliteit voor de inwoners van het Oude Westen. Het experiment duurt minimaal 4 maanden, maar kan langer duren wanneer er nog langere tijd beperkende Corona-maatregelen van kracht zijn.

MobiliteitsAanpak

Met de Rotterdamse MobiliteitsAanpak werkt de gemeente aan een bereikbare en gezonde stad. Het aantal fietsers en voetgangers stijgt en Rotterdam wil daar in de binnenstad ruimte voor bieden. Na het experiment in het Oude Westen, starten dit jaar nog drie andere experimenten binnen de RMA:

  • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Erasmuscorridor, het experiment start 25 mei
  • Schonere lucht rondom de Maastunnel en de aanrijroutes, het experiment start 2 juni
  • Autoluwe veilige schoolomgeving, het experiment start in het nieuwe schooljaar

Meer informatie

Meer over de bereikbaarheid en omleidingen vindt u op de pagina van Rotterdam Onderweg.