ROTTERDAM - Op vrijdag en zaterdag een uurtje langer open, een wat groter terras, wat meer toegestaan geluid en gratis terrasvlonders. Met onder meer deze maatregelen wil het stadsbestuur de horecaondernemers meer ruimte geven.

De acties staan in het Uitvoeringsplan horeca waar de gemeenteraad donderdag 2 februari mee akkoord is gegaan.

Het college van burgemeester en wethouders zet met dit plan in op een levendige en bruisende stad met een divers aanbod aan (nacht)horeca. Met oog voor de balans tussen veiligheid, levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat.

Langer open

De avondhoreca krijgt vanaf 10 februari 2023 de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag een uur langer open te zijn tot 3.00 uur open . De ruimere openingstijden geldt voor de zogenaamde avondhoreca (categorie 2, of categorie 3 met meer dan achtergrondmuziek) . Dit zijn horeca-inrichtingen die doordeweeks tot 1:00 uur en in het weekend tot 2:00 uur open mogen zijn. Vanaf 10 februari 2023 mag dat op vrijdag- en zaterdagavond/-nacht tot 03:00 uur.

Avondhoreca met meer dan achtergrondmuziek (inrichtingen met een categorie 3-vergunning) moeten eerst bij de DCMR aantonen dat een wijziging van de bedrijfsactiviteiten niet leidt tot een overschrijding van de geluidsnormen. Datzelfde geldt voor andere horeca die in het verleden een akoestisch rapport moesten aanleveren. Het is niet uitgesloten dat exploitanten een nieuw akoestisch onderzoek moeten doen.

Terrasuitbreiding

De sluitingstijden van het terras blijven hetzelfde: 1:00 uur doordeweeks en 2:00 uur in het weekend. In 2023 mag wel het terras 25% vergunningsvrij uitgebreid worden. Daarnaast stelt de gemeente gratis 150 terrasvlonders ter beschikking.

Verder worden het aantal ‘geluidjes’ van 10 naar 12 uitgebreid, en het aantal 'verlaatjes' van 15 naar 20. Met een geluidje mag een zaak meer geluid maken, met een verlaatje wordt de openingstijd verruimd tot 7.00 uur.

Meer horecastewards

Met meer ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid voor de horecaondernemers. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid om te voldoen aan landelijke geluids- en milieuregelgeving. Bijvoorbeeld wat betreft het naleven van geluidsnormen, het gebruik van de openbare ruimte en goede samenwerking met buren. De gemeente verwacht dat ondernemers richting bewoners communiceren over de openingstijden én extra overlast voorkomen.

De gemeente biedt ruimte waar het kan, maar treedt op en handhaaft waar het noodzakelijk is. Meer handhavers en horecastewards dragen bij aan een prettig en veilig uitgaansklimaat.

Kloppend hart

'Ruimte is wat horecaondernemers op dit moment 't hardst nodig hebben', zegt wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur). 'Het is geen makkelijke tijd om te ondernemen, met de stijgende energieprijzen en de gevolgen van corona nog vers in het geheugen. Wij proberen als gemeente een extra zetje te geven om het verdienvermogen te vergroten. De horeca is het kloppend hart van onze stad. Dat willen we in ere houden.'

Plannen voor de nacht

Voor de nacht streeft het college naar een gevarieerd aanbod. De nacht is een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontlading. Dat moet mogelijk blijven. De gemeente start een publiekscampagne om initiatiefnemers met plannen voor de nacht te vinden en te helpen. Verder krijgt Rotterdam een nachtraad met een onafhankelijke nachtburgemeester of nachtcoördinator. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt en begin 2023 wordt een nachtplan gepresenteerd.

Spreiding over stad

De spreiding van horeca over de stad verdient aandacht. Horeca wordt in het gebiedsontwikkelproces vroegtijdig meegenomen. Verder wordt gekeken naar meer levendigheid langs rivieroevers en de mogelijkheid voor meer horeca op Zuid.

Meer informatie

Bekijk het Uitvoeringsplan horeca (Gemeenteraad.rotterdam.nl).