ROTTERDAM - In het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein komen circa 30.000 nieuwe woningen. Dat wordt mogelijk door de geplande nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde, met een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Rotterdammers kunnen binnenkort reageren op deze plannen.


Naast woningen komen er ook allerlei voorzieningen bij, zoals winkels, gezondheidscentra, openbaar vervoer en openbaar groen. De meeste huizen en voorzieningen komen in de buurt van nieuwe en al bestaande openbaarvervoersknooppunten. Dit zijn station Rotterdam Alexander, metrostation Kralingse Zoom, het toekomstig treinstation Stadionpark en metrostation Zuidplein (bij Hart van Zuid).

Bestaande wijken duurzamer

Ook is er de wens om in de bestaande woonwijken Het Lage Land, Prinsenland, De Esch, Bloemhof en Hillesluis extra woningen te bouwen, waarbij het bestaande karakter van de wijk intact blijft. Door de bouw van nieuwe woonwijken kunnen ook de bestaande wijken in de Oostflank – dat is het gebied tussen Zuidplein en Prins Alexander - duurzamer worden. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe, duurzame elektriciteitssystemen zoals warmtenetten.

Voorbereid op klimaatverandering

Tot 2040 wil de gemeente daarnaast twee nieuwe woonwijken bouwen met veel ruimte voor water en groen, die voorbereid zijn op klimaatverandering. Een daarvan komt langs de Kralingse Zoom in De Esch, in de directe omgeving van een nieuwe tramhalte. Een andere komt aan de Boszoom, met ongeveer 1350-1650 nieuwe woningen. Deze woonwijk is goed bereikbaar met een nieuwe tramlijn die ook voor een verbinding zorgt met de wijk Het Lage Land in Prins Alexander.

De tekst gaat verder onder de drie artist impressions

Artist impressions van de plannen voor het project Oostflank

Sport en volkstuinen

Het aantal sportvelden blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Maar de meeste sportverenigingen gaan wel verhuizen naar een nieuw sportcomplex, omdat de huidige locaties van de sportterreinen heel geschikt zijn voor woningbouw. Ook drie volkstuincomplexen in de Oostflank maken over tien jaar plaats voor nieuwe woningen en voorzieningen. Het gaat om de volkstuinen van de Amateurtuindersvereniging (ATV) Ommoord, Volkstuinvereniging De Venhoeve aan de Boszoom en Volkstuinvereniging Kweeklust aan het Toepad in De Esch. De gemeente overlegt met de besturen van de volkstuinen over een goede overgangsregeling, een voorrangsregeling op een plek bij een andere volkstuin of financiële compensatie.

Meedenken en reageren

• De gemeente legt deze ontwikkelingen in de Oostflank vast in een zogenoemde gedeeltelijke herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie.
• Vanaf 30 mei tot en met 14 juli ligt deze voor iedereen ter inzage. Iedereen kan dan een ‘zienswijze’ (idee, mening of reactie) geven op de herziening van de omgevingsvisie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen.
• Na de zomer beslist de gemeenteraad over de definitieve herziening van de omgevingsvisie. De raad neemt daarbij de ingediende zienswijzen mee in haar afweging.
• Meer uitleg over het indienen van een zienswijze staat op rotterdam.nl/oostflank