ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam en het Rijk geven ieder 30 miljoen euro aan Rotterdam-Zuid. Dit geld wordt gebruikt om onder meer achterstanden in het onderwijs aan te pakken. En om mensen aan werk te helpen.


Veel leerlingen op Zuid hebben een leerachterstand. Zij hebben daardoor extra zorg en aandacht nodig. Dat vraagt tijd en aandacht van de schoolleiding. Het geld wordt onder meer gebruikt om deze onderwijsachterstanden aan te pakken. Kinderen moeten meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ze worden dan voorbereid op een baan. Het programma Mentoren op Zuid ontvangt extra geld. Deze mentoren zijn studenten die leerlingen coachen en begeleiden. Ook wordt er geld besteed aan het lerarentekort.

Verder wordt er een programma speciaal voor 0 tot 4-jarigen ontwikkeld. Deze kinderen moeten hierdoor de kans krijgen om zich motorisch goed te ontwikkelen en om hun taalvaardigheid te verbeteren.

Werk

Daarnaast moet het aantal mensen in de bijstand verminderen. Er gaan daarom extra werkconsulten aan de slag op Zuid. Ze helpen werkzoekenden met het vinden en behouden van werk. Ze helpen bijvoorbeeld bij het oplossen van schulden, taalbarrières of fysieke en mentale problemen. Verder wordt er extra geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van kinderopvang en in inkomenszekerheid.

‘Met deze regiodeal trekken we alles uit de kast om Rotterdammers op Zuid vooruit te helpen. Bijvoorbeeld met werk. Werk is namelijk geweldig en de krapte op de arbeidsmarkt biedt volop kansen. Meer kansen en minder chagrijn, daar gaan we voor,’ zegt NPRZ-bestuurslid Tim Versnel.

Regio Deal

Het geld van de gemeente en het Rijk dat wordt gegeven is onderdeel van de Regio Deal. Die werd woensdagmiddag gepresenteerd. Bestuurslid Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Tim Versnel, minister Hugo de Jonge en directeur NPRZ Marco Pastors waren aanwezig bij deze presentatie.

Uitgebreide informatie over de Regio Deal Rotterdam-Zuid is te vinden in de brief aan de gemeenteraad.

NPRZ

Er wordt al langere tijd aan gewerkt om het leven van Rotterdammers op Zuid te verbeteren. Zij moeten meer kans krijgen op goed onderwijs, goede banen en fijn huis. Dat wordt gedaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het geld van de Regio Deal wordt gebruikt om eerdere afspraken en maatregelen vanuit NPRZ sneller uit te kunnen voeren.. NPRZ is een samenwerking van onder meer de gemeent, het Rijk, het OM, de corporatie, de politie, zorgorganisaties, schoolbesturen en werkgevers.