ROTTERDAM - Op de Meent, West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg worden tussen 1 augustus en 4 oktober 2020 negen geluidsmeters en twee camera’s opgehangen om het geluid in decibellen te meten, en geluid- en beeldopnames te maken van de verkeerssituatie.

Het aantal decibellen schiet af en toe flink omhoog in de stad. Onder andere harde geluiden van auto’s, motoren en vrachtverkeer kan voor flinke overlast zorgen. Om te achterhalen hoe hard het geluid is én waardoor het wordt veroorzaakt, start de gemeente Rotterdam een onderzoek naar geluid van voertuigen op deze drie plekken in de stad. Zo kan geluidshinder effectiever worden aangepakt in de toekomst. We onderzoeken of het geluid bijvoorbeeld afkomstig is van een knallende uitlaat of door onnodig gasgeven, en hoeveel en hoe hoog de geluidspieken er gedurende de dag zijn.

Het onderzoek is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens maar op het verwerken van geluiden afkomstig van voertuigen en omgevingsgeluiden.

Onderzoek naar geluid
Momenteel is geluidshinder van te luide voertuigen een probleem in Rotterdam, maar het is niet bekend hoe hoog de geluidswaarden van voertuigen precies zijn. En hoe het aantal decibellen zich verhoudt tot het maximale geluid dat een voertuig mag produceren. Met deze waardevolle informatie wordt gekeken hoe dit geluidsprobleem in de stad aan te pakken is.

Ook worden de uitkomsten gebruikt voor verdere ontwikkeling van geluidsherkenningsmodellen. Hiermee kunnen geluiden, afkomstig van voertuigen die onnodig lawaai maken en/of geluidshinder veroorzaken, automatisch worden herkend.

Een veilig Rotterdam
Rotterdam groeit en verandert, en de ruimte in de stad wordt schaarser. Om de stad gezond en toegankelijk te maken voor elke Rotterdammer, is een andere aanpak nodig. Zo is er al jaren een toename van het aantal fietsers en voetgangers. Om veilig door Rotterdam te kunnen fietsen en lopen, werkt Rotterdam aan een fijn verkeersklimaat waar iedereen veilig onderweg kan zijn. Door het verminderen van geluidshinder voelt Rotterdam voor iedereen veiliger.

Wat doen we met de resultaten?
Het geluid wordt gemeten in decibel (dBa). Geluidsoverlast is subjectief. De één ervaart geluid sneller als overlast dan de ander. Maar er zijn wel wettelijke waarden waaraan voertuigen moeten voldoen en er zijn geluidsnormen voor de buitenruimte. Daarnaast speelt bij geluidsoverlast ook het aspect van ‘onnodig’ geluidsoverlast. Het onnodig gas geven, het laten knallen van de uitlaat, het veroorzaken van onnodig lawaai met een voertuig. Juist ook in dit soort overlast (geluidspieken) wil de gemeente een beter inzicht krijgen.

Naast het meten van geluid wordt ook geluid afkomstig van voertuigen opgenomen en gebruikt voor de verrijking van geluidsherkenningsmodellen.

De resultaten van het onderzoek leveren feiten en kennis op die beschikbaar komt voor de gemeenteraad in november. De resultaten zijn onderdeel van een bredere zoektocht naar mogelijkheden voor de gemeente om het probleem van geluidsoverlast van voertuigen aan te pakken.

Wat zijn de processtappen?

  • We meten van 1 augustus tot en met 4 oktober 2020
  • We verwachten het geluidsrapport in november
  • We sturen het rapport in november/december naar de gemeenteraad