ROTTERDAM - De economie van Rotterdam blijft groeien. Tussen 2018 en 2019 zijn er 13.000 banen bijgekomen. De dienstensector wordt steeds groter en meer innovatiebedrijven en scale-ups vestigen zich in de stad.


Dat blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2020. Deze laat de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie zien.

Aanjager
Rotterdam is samen met de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Maassluis de aanjager van de regionale economie. Tussen 2015 en 2019 kwamen er in de regio 46.000 banen bij, ongeveer 39.000 banen hiervan ontstonden bij bedrijven en instellingen in Rotterdam. De groei in Rotterdam ligt boven het nationaal en regionaal gemiddelde.

Daarnaast verandert de Rotterdamse economie. Zo groeit, in met name het centrum van Rotterdam, de dienstensector. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen werken, wonen en consumeren in de stad.

Werkgelegenheid en werkloosheid
Tussen 2018 en 2019 groeide de werkgelegenheid in Rotterdam met 3,4%. Dit zijn bijna 13.000 banen. Een groot deel daarvan is bezet door mensen die eerder werkloos waren. De werkloosheidscijfers zijn gedaald van 12,6% in 2014 tot 5,3% in het derde kwartaal van 2019. De dienstensector, met daarbinnen de IT-sector, is een belangrijke motor voor de economische groei van de stad en draagt bij aan de snelle afname van de werkloosheid.

De bouwsector is na de crisisjaren sterk teruggekomen met een groei van 7,2% tussen 2015 en 2019.

Regionale groei
Ook in de regio Rijnmond groeit de economie. De groei van het bruto regionaal product vlakt net als de landelijke groei af, maar blijft ook in 2019 en 2020 zodanig hoog dat de werkgelegenheid blijft toenemen. Met name de zakelijke, financiële en ICT-diensten zorgen voor een structurele groei en versterking van de economie.

Daarnaast laten de commerciële consumentendiensten een stevig herstel zien. Dit is onder andere het gevolg van de bovengemiddelde bevolkingsgroei en de toename van de werkgelegenheid. De groei in de regio wordt ten opzichte van de stad wat afgeremd door de ontwikkelingen in de industrie, groothandel en transport. Deze sectoren merken het meest van de internationale handelsspanningen en de energietransities.

Groei en kansen
De overgang naar een meer digitale, circulaire en duurzame economie brengt veel kansen met zich mee. Dit is vooral zichtbaar in de stedelijke kern van Rotterdam, maar ook in het havengebied.

Steeds meer innovatieve bedrijven en scale-ups vestigen zich in de stad. Verder zijn er innovatiekansen op bijvoorbeeld het gebied van logistiek. Denk bijvoorbeeld aan autonome zeevaart (zonder kapitein) en elektrisch goederenvervoer in de stad.

Daarnaast kent Rotterdam alle vormen van mobiliteit - van (lucht)haven en trein tot fiets en lopen - waardoor de stad aantrekkelijk is voor startende bedrijven en initiatieven rond mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam Innovation Airport en de Mobility Innovation Campus.

Geschoolde werknemers
De arbeidsmarkt is belangrijk voor de groei van de Rotterdamse economie. Naast investeringen van bedrijven zelf, is ook de investering in menselijk kapitaal cruciaal. Volgens wethouder Barbara Kathmann zit de grootste uitdaging in een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. 'We kunnen anno 2020 wel kampioen werkloosheidsbestrijding zijn, maar dat heeft weinig gewicht als we niet ook de vacatures van de toekomst kunnen vullen met goed geschoolde werknemers', aldus Kathmann.

'Onderwijs en praktijk moeten beter op elkaar aansluiten. En daarom moet de focus de komende jaren vooral liggen op talentontwikkeling, opleidingen die we nu niet hebben, de mismatch op de arbeidsmarkt, een leven lang leren en global talent. Want als we straks ‘geland’ zijn in die duurzame, digitale en circulaire economie, dan moeten we wel iedereen aan boord hebben.'