ROTTERDAM - Schoon vervoer in Rotterdam, dat zorgt voor een betere luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot, dat is het doel van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit.

Met deze aanpak werkt het stadsbestuur aan een schoon en slim mobiliteitssysteem die de stad bereikbaar houdt.

Schone lucht is topprioriteit college
Schone lucht is een topprioriteit van het college van B&W. 'We doen dat door de keuze voor fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken en onnodige autokilometers te voorkomen' , zegt Arno Bonte (Duurzaamheid). 'Het overblijvende verkeer willen we zo veel mogelijk elektrisch maken.'