ROTTERDAM - Basisscholen in Rotterdam kunnen subsidie krijgen om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken. Met ingang van 15 september is hiervoor weer subsidie beschikbaar.


Een groenblauw schoolplein biedt een groene, avontuurlijke plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven. De gemeente stelt als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt.

Groener en klimaatbestendiger

Groenblauwe schoolpleinen dragen ook bij aan de doelstelling van de gemeente om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Bij hevige regen kan water worden opgevangen en zakt het beter weg. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

Maximaal 80.000 euro

Vorig jaar stelde de gemeente ook subsidie beschikbaar. Uit de 36 aanvragen is toen uiteindelijk aan zes scholen subsidie toegekend. De subsidie nu bedraagt maximaal 80.000 euro per basisschool. Het totale beschikbare budget is 400.000 euro, goed voor minimaal vijf groenblauwe schoolpleinen. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. Aanvragen kan van 15 september tot en met 14 november.

Puntentelling

De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen.


Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams WeerWoord. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen investeert de gemeente - samen met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties - in 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.