ROTTERDAM - GGD Rijnmond is tevreden over het effect van de vaccinatie acties en voorlichtingsbijeenkomsten afgelopen drie weken bij onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs.

'We hebben honderden studenten kunnen vaccineren en nog meer jongeren van de juiste informatie kunnen voorzien, want er bestaat veel desinformatie', vertelt projectmanager Eva Reekers.

'We nemen de tijd'
Doel van de acties is studenten de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over vaccineren, en de gelegenheid om zich dichtbij school te laten testen of te vaccineren. 'Het bereik heeft ons positief verrast, we weten dat er nog veel vragen leven, maar naast het beantwoorden van vragen hebben ook veel jongeren zelf gekozen voor een vaccinatie', licht Reekers toe. Tijdens die bijeenkomsten gaan de vragen vooral over bijwerkingen, over vruchtbaarheid en menstruatie. Ook heeft een deel van de jongeren die de GGD-medewerkers spreken prikangst. 'Dan bieden we ze aan om eventueel apart geholpen te worden. We nemen dan meer de tijd voor ze.'

Niet altijd extra prikken
De pop-ups staan bij locaties van het MBO Zadkine en Albeda, Hogeschool Rotterdam, Inholland en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar wordt ook tijdens colleges informatie gegeven, als daar behoefte aan is. 'Dat bevalt goed. Het leidt niet altijd tot direct extra prikken bij de studenten. Maar ze hebben in ieder geval de juiste informatie gekregen om zo een goede afweging te kunnen maken om zich eventueel wel te laten vaccineren.' De voorlichting is vooral gericht op mbo- en ho-studenten die nog met vragen zitten. Daarnaast heeft de GGD ook relatief veel buitenlandse studenten kunnen bereiken met of een prik of informatie over het vaccineren. De komende weken probeert de GGD nog meer jongeren te bereiken met onder meer voorlichtingsvideo’s op de verschillende sociale kanalen en digitale spreekuren te organiseren.