ROTTERDAM - De drukke toegangsweg Pleinweg in Rotterdam-Zuid wordt vernieuwd. Er komen bredere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers om veiliger over te kunnen steken. Ook worden de rijbanen smaller en de middenberm breder en groener.

De weg vormt een belangrijke verkeersader in Rotterdam-Zuid met dagelijks 30.000 voertuigen op deze route. Met de herinrichting van de Pleinweg worden de wijken Carnisse en Tarwewijk beter met elkaar verbonden voor fietsers en voetgangers.

Bredere oversteekplaatsen
Het oversteken van deze drukke weg wordt al langer als gevaarlijk beschouwd door omwonenden en fietsers en voetgangers. Door de oversteekplaatsen breder te maken, krijgen ook fietsers meer ruimte om voor te sorteren voor de verkeerslichten. Fietsers hoeven dan niet meer om te fietsen om veilig de weg over te steken.

Mobiliteit als verbindende factor in wijken
Met deze eerste aanpassingen aan de ruimte op straat krijgt de Pleinweg het uiterlijk en het gevoel van een stadsboulevard waar omwonenden en mensen uit de wijken aangenamer kunnen wonen en verblijven. De fysieke barrière tussen Tarwewijk en Carnisse wordt met deze aanpassingen doorbroken, zodat fietsers en voetgangers makkelijker toegang krijgen tot voorzieningen in andere wijken.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Rotterdam groeit, de ruimte in de stad wordt schaarser en het klimaat vraagt om andere keuzes. Om de stad gezond en toegankelijk te maken voor elke Rotterdammer, is een andere aanpak nodig. Zo is er al jaren een toename van het aantal fietsers en voetgangers. Daarom kijkt de stad naar een andere, nieuwe verdeling van de ruimte op straat, waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte ervaren en waar iedereen veilig onderweg kan zijn. Met de Pleinweg als goed voorbeeld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden op de Pleinweg vinden plaats tussen de Wolphaertsbocht en de Goereesestraat van 17 juli tot en met 22 augustus.