Goede doelen zijn ontzettend belangrijk. Die ene euro die u in een collectebus gooit of overmaakt kan net het verschil maken voor diegenen die goede doelen nodig hebben. Door middel van goede doelen zijn er al duizenden levens van zowel mensen als dieren verbeterd en gered.


Onderstaand vindt u een overzicht van goede doelen die mee helpen aan een betere wereld voor mens, dier en milieu:


Stichting Kinderkanker - De Vereniging Kinderkanker Nederland (voorheen de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) is er voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kinderkanker. Bij ons kun je terecht voor ervaringsdeskundige informatie, herkenning, steun en een luisterend oor. Want wie begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft?

Stichting Fairtransport - Fairtransport staat voor klimaatvriendelijk transport. Sinds 2007 streven we ernaar om onze gezamenlijke CO2 uitstoot te minimaliseren. Met onze motorloze vloot, bestaande uit Tres Hombres & Nordlys, vervoeren we duurzame vracht over de zee met enkel de kracht van de wind. Geniet van onze kwalitatieve, biologische en ambachtelijke heerlijkheden van eerlijke producenten.

Stichting ALS - “ALS moet op de kaart worden gezet, om uiteindelijk voor altijd van de kaart te worden geveegd”. Het bestaan van een genadeloze ziekte zoals ALS is in deze tijd van welvaart en voorspoed eigenlijk niet uit te leggen. Omdat ALS een zeldzame ‘weesziekte’ is, is het voor de farmaceutische industrie minder rendabel om hierin te investeren. De noodzaak tot intensiever wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ALS moet alle prioriteit krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat met focus en samenwerking er betere oplossingen kunnen komen voor patiënten nu en in de toekomst.

Stichting Topsport For Life - Levensbedreigend ziek zijn is hetzelfde als topsport: Topsport for Life coacht de zieke en de naaste gezinsleden in die moeilijke levensfase en organiseert daarnaast onvergetelijke groepsactiviteiten-en reizen. Daarnaast vervullen wij ook individuele Harts dromen

Stichting vredesbeweging PAX Nederland - PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland! Wij werken samen met lokale partners aan vrede in conflictlanden waar het oorlog is of waar de samenleving ontwricht is na jaren van geweld. In Nederland zet PAX zich in voor een solidaire samenleving, samen met lokale organisaties en bevlogen vrijwilligers. Dat komt elk jaar in september samen in de vredesweek.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn - Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn zet zich in om minima huisdieren te steunen, maar dat kan alleen met hulp van donateurs met een groot hart voor dieren. Help ons helpen en geef met uw hart!

Stichting Bears in Mind - Word ook een berenbeschermer en zorg ervoor dat de beren beschermd worden! Met uw hulp steunen we wereldwijd projecten om beren te helpen. Lid worden kan via de website/

Stichting Salvator Hulp - De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie steunt kleinschalige projecten van missionarissen en ontwikkelingswerkers in landen in ontwikkeling; d.w.z. directe steun aan de plaatselijke bevolking. Het accent ligt op armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming.

Stichting De Brug - Stichting de Brug is gevestigd in een oud nonnenklooster en is opgericht in 1983, als plek waar 55+ en eenzame mensen hulp en gezelligheid kunnen vinden. Hulp bij moeilijke brieven van de overheid, belastingen, huisbazen e.d en veel activiteiten, van inloopochtenden, tot creatieve bijeenkomsten, dans, muziek, voorlichting, creativiteit en warme maaltijden voor alleenstaande ouderen en eenzame mensen.

Stichting ZOA - ZOA is een Nederlandse hulporganisatie die wereldwijd hulp verleent aan de meest kwetsbare slachtoffers van natuurrampen of oorlogen. ZOA begint met noodhulp en blijft voor de wederopbouw- tot men het op eigen kracht over kan nemen.

Stichting Hartekind - Stichting Hartekind wil, met het financieren van wetenschappelijk onderzoek, de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, HART nodig!"

Stichting Opkikker - Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind ernstig ziek is… Dat heeft impact op je héle gezin. Dan is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Precies dat is wat wij doen: lichtpuntjes bieden, zodat zo’n gezin weer de kracht vindt om door te gaan. Uiteraard kunnen we dat niet alleen! Help jij ook mee?

Stichting Wereldouders - Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie.