DEN HAAG - Naar aanleiding van de verkenning door Fred Teeven in de provincie Zuid-Holland is geconcludeerd dat er voldoende aanknopingspunten zijn gevonden om verder te gaan met de beoogde coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Deze 5 partijen hebben laten weten dat zij bereid zijn om samen te werken en te streven naar een krachtige en duurzame provincie.


De provincie Zuid-Holland kan met deze beoogde coalitie rekenen op een sterke en stabiele coalitie van 30 van de in totaal 55 zetels die zich in zal gaan zetten voor de belangen van alle inwoners en bedrijven in de provincie. In deze informatiefase gaan BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA beoordelen of de partijen op hoofdthema’s tot elkaar kunnen komen.

Genoemde partijen willen graag dat deze informatiefase slaagt en hebben, onder leiding van de BBB, gezocht naar een informateur. BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zijn zeer vereerd en blij om te melden dat drs. A.(Arie) Slob als informateur zal gaan optreden. Arie Slob is voormalig lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie (2001-2015) en voormalig minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (2017-2021). Na zijn ministerschap is hij onder meer gaan werken als bestuurlijk verbinder en speciaal gezant voor de Regio Zwolle en als strategisch adviseur voor Bisnez. Arie Slob is (in)formateur geweest van het college van Zwolle in 2022.

De bedoeling is dat de informateur zijn opdracht afrondt rond 15 mei 2023. Partijen zullen tot die tijd samen met de informateur aan de slag gaan. Er worden in deze periode geen mededelingen gedaan over de voortgang, tenzij daar tussentijds aanleiding voor is.