ROTTERDAM - Energie gedeputeerde Berend Potjer heeft een kijkje genomen bij het Emmauscollege in Rotterdam. Deze middelbare school wil verduurzamen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals scholen hierbij. Samen met rector Raoul Majewski en twee leerlingen klom Potjer het sedumdak op en gingen ze langs de zonnepanelen.


Voorbeeldfunctie

Berend Potjer is enthousiast: ‘Het gebouw van het Emmauscollege is een prachtig voorbeeld voor andere schoolgebouwen in de provincie. Ze pakken het voortvarend aan en mooi om te zien dat ze ook leerlingen bij het duurzaamheidsvraagstuk betrekken.’ Het bestuur van het Emmauscollege heeft de ambitie om de verduurzaming in zijn geheel aan te pakken. Niet alleen zonnepanelen op het dak maar ook isolatie, klimaatadaptatie en gedragsveranderingen zijn onderdeel van die opgave.

Stappen zetten

De school heeft al stappen gezet door panelen en een sedumdak aan te leggen, maar heeft ook nog een grote uitdaging voor de boeg als het gaat om isolatie. De warmte ontvangt de school uit het warmtenet. Het Emmauscollege heeft dus al concrete stappen gezet, maar er is ook nog een aardige weg te gaan. Een interessant en geschikte locatie dus om uit te lichten en van te leren.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Schoolgebouwen vervullen een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie, ook in de energietransitie. Er zijn in Zuid-Holland al mooie initiatieven gestart om schoolgebouwen te verduurzamen, maar het is vaak voor kleine schoolbesturen lastig om te weten waar te beginnen. Daarom ontzorgt de provincie kleine schoolbesturen met het ontzorgingsprogramma. Dit programma loopt tot 1 januari 2024.