ROTTERDAM - De bestuursrechter in Rotterdam heeft meerdere omwonenden van de Zalmhaventoren in Rotterdam in het gelijk gesteld. De bewoners stelden dat hun woningen door de realisatie van de toren minder waard zijn geworden. Over de hoogte van de waardevermindering was discussie met de gemeente Rotterdam.


Die waardevermindering heet planschade. Omwonenden kunnen bij de gemeente een verzoek om schadevergoeding indienen als bij de aankoop van hun huis niet kon worden voorzien dat er in de buurt bestemmingplannen zouden komen die de waarde van hun woning zouden kunnen verminderen.

De rechter is het met de bewoners die het beroep instelden eens dat op het moment dat zij de woning kochten het niet duidelijk was dat er in de (nabije) toekomst vlakbij hun woning grote woontorens zouden worden gebouwd.

Door de komst van de Zalmhaventoren hebben verschillende omwonenden aangegeven dat ze daarvan negatieve gevolgen hebben ondervonden. Bijvoorbeeld door belemmering van het uitzicht, lichtinval of het windklimaat rond de woning.

De bewoners waren het niet eens met de berekeningen en rapporten die zijn gemaakt om te bepalen hoe die negatieve effecten de waarde van hun woningen hebben beïnvloed. Zij stellen zij dat de schade veel hoger is dan eerder aangenomen.

Schade

De rechtbank is het met de bewoners eens. Op basis van op haar verzoek opgestelde nieuwe rapporten beslist de rechtbank dat de bewoners recht hebben op een aanzienlijk hogere planschade uitkering dan eerder is bepaald.