ROTTERDAM - Woensdag is de eerste paal geslagen voor een modern nieuw scholencomplex Stadionpark op het voormalige trainingscomplex Varkenoord. Begin 2026 gaan hier zo’n 1700 middelbare scholieren eigentijds en contextrijk onderwijs volgen.


De scholen die zich hier zullen vestigen zijn Veenoord School for Sport & Lifestyle en Zuidrand School for Sport & Lifestyle (vmbo) van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) en Portus Meridiem (mavo/havo/vwo) van Portus scholengroep (onderdeel van CVO).

Na een warm welkomstwoord interviewde Jet Sol, host van de dag, wethouder Kasmi (Onderwijs) en vertegenwoordigers van de scholen en van het Sportbedrijf Rotterdam. Samen met leerlingen van de scholen gaf de wethouder vervolgens een symbolisch startsein voor het slaan van de eerste paal van dit bijzondere scholencomplex. Leerlingen van de scholen sloten hierna de feestelijkheden af met indrukwekkende en sportieve demonstraties.

Het lichte en ruime pand zal zijn uitgerust met de modernste faciliteiten, waaronder een groot sportcomplex. Naast de leerlingen kunnen ook andere Rotterdamse sporters en sportclubs hier gebruik van gaan maken. Sportbedrijf Rotterdam zal er als exploitant voor zorgen dat zoveel mogelijk sporters kunnen profiteren van de prachtige sportaccommodatie. Onlangs is Wijnen Bouw begonnen met de voorbereidingen van de bouw, die zo’n twee jaar in beslag neemt.

Veenoord School for Sport & Lifestyle en Zuidrand School for Sport & Lifestyle
De vmbo-scholen Veenoord en Zuidrand gaan in het nieuwe complex samen verder als één School for Sport & Lifestyle, waar de leerling wordt uitgedaagd de grenzen te verleggen en een scala aan vaardigheden (skills) te ontwikkelen.

Er is plek voor maximaal 500 leerlingen. Zij gaan er aan de slag met thema’s als sport, gezondheid en voeding, maar ook met design, tech en nieuwe media. In samenspraak met ouders en verzorgers en onder intensieve begeleiding van een coach, werken zij aan persoonlijke doelen (challenges). Naast de kernvakken gaan leerlingen meteen al in het eerste jaar aan de slag met de skills blokken Business & Events, Food & Health, Tech & Future en Media & Design. Vier jaar lang maken zij een grote persoonlijke groei door en bouwen zij een mooi digitaal portfolio op waar zij tijdens hun vervolgopleiding op voort kunnen bouwen. Leerlingen volgen onder begeleiding van een persoonlijke coach een persoonlijke leerroute en doen vakken op een hoger niveau. De nieuwe naam van de school wordt binnenkort bekendgemaakt. Zie ook: www.go-move-it.nl.

Portus Meridiem voor Sport en Tech
Portus Meridiem (voorheen CBSplus en Zuidermavo-havo), nu gehuisvest aan de Grift, biedt gepersonaliseerd onderwijs voor mavo, havo en vwo.

Portus Meridiem biedt gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de individuele behoeften, talenten, interesses en het tempo van de leerling. Iedere leerling volgt een persoonlijke leerroute, stelt heldere doelen en wordt wekelijks ondersteund door een persoonlijke coach. De naam Meridiem is een afgeleide van de Latijnse vertaling van ‘middag’. Het is het moment voor of na het middaguur wanneer de zon haar hoogste punt bereikt, het licht het scherpst is en haar warmte ons omringt. Op Portus Meridiem zetten we leerlingen in dat licht. Verder heeft Portus Meridiem een uitdagend onderwijsaanbod op het gebied van Sport en Tech. Vanzelfsprekend maken wij de verbinding mogelijk met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven van Rotterdam. In het nieuwe gebouw kan de school doorgroeien naar 1200 leerlingen. Zie ook: www.portusmeridiem.nl.

Convenant VO op Zuid
De samenwerking tussen de twee scholen komt voort uit het Convenant VO op Zuid. Schoolbesturen en de gemeente hebben hierin afspraken gemaakt om zich samen in te zetten om het onderwijs op Zuid te verbeteren. Dat betekent een betere spreiding van scholen, eigentijdse huisvesting en vooral meer plek voor leerlingen en slimmere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus.

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling Stadionpark, waaronder de bouw van het nieuwe scholencomplex, bezoek de website www.stadionpark-rotterdam.nl.