ZUID-HOLLAND - De weidevogels krijgen er nóg meer ruimte bij. Als ze in het voorjaar terugkeren naar Zuid-Holland, ligt er 30 hectare nieuwe weidevogelgrasland op ze te wachten in Midden-Delfland.


Polder Noord-Kethel in Midden-Delfland was voor een groot deel al natuur. Natuurmonumenten heeft hier de afgelopen maand 30 hectare extra ingericht als weidevogelgebied. Veel weidevogelgrasland, wat kruiden- en faunarijk grasland en natuurvriendelijke oevers. Daar komen heel veel insecten op af, die weer als voedsel dienen voor (jonge) weidevogels zoals de grutto. De provincie Zuid-Holland heeft voor dit project gronden aangekocht en de natuurinrichting betaald.

Aaneengesloten

Met deze nieuwe natuur ontstaat er een groot aaneengesloten weidevogelgebied in Noord-Kethel. Natuurmonumenten beheert hier nu zo’n 200 hectare weiland. De boswachters werken hier samen met de boeren om weidevogels weer een plek te geven. En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de weidevogelpopulatie, terwijl soorten als de grutto en de kievit juist Nederland uitkiezen om te broeden.

Genieten van het groen

Midden-Delfland is een groen en open gebied tussen Delft, Rotterdam en Schiedam.

Hier is veel ruimte voor natuur, vaak in samenwerking met agrariërs. Recreanten kunnen genieten van en in het groen, ook in Noord-Kethel. Buiten het broedseizoen kan je dwars door deze polder wandelen. Tijdens het broedseizoen mag dat niet, maar kan je wel vanaf de Kandelaarweg, Groeneweg en Harreweg in Schiedam over het gebied uitkijken en genieten van de vele honderden weidevogels, waaronder grutto’s en kieviten.