ZUID-HOLLAND - De provincie Zuid-Holland ondersteunt de Regio Deals van Delft West, Den Haag Zuidwest en Rotterdam Zuid om de brede welvaart in deze regio’s te verbeteren. Aan het Rijk wordt in totaal een bijdrage van €92 miljoen gevraagd voor projecten op het terrein van scholing, veiligheid, wonen en zorg. In de 3 regio’s wonen zo’n 300.000 mensen.


“De brede welvaart in deze 3 stedelijke gebieden staat zwaar onder druk. Ontwikkelingen zoals de impact van de oorlog in Oekraïne, de gestegen energieprijzen en de woningmarktproblematiek eisen een zware tol. Deze gebieden en hun inwoners hebben niet de veerkracht om de gevolgen hiervan op te vangen. Als we niets doen gaat de brede welvaart nog verder achterlopen bij de rest van het land. Met Regio Deals kunnen we hier echt het verschil maken.”, aldus gedeputeerde Willy de Zoete. “Als provincie vragen wij het Rijk om de aanvragen voor een Regio Deal vanuit Rotterdam, Den Haag en Delft te honoreren.”

Rotterdam Zuid
De gemeente Rotterdam dient een aanvraag in voor €40 miljoen aan cofinanciering door het Rijk voor de voortzetting van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). NPRZ doet interventies op het gebied van School, Werk, Wonen en Cultuur. Belangrijke doelen zijn minder uitkeringen, een verbeterde woningvoorraad en betere schoolprestaties.

Den Haag Zuidwest
De gemeente Den Haag dient namens de Alliantieraad Zuidwest een aanvraag in van €30,4 miljoen voor Den Haag Zuidwest.Jan van Zanen, burgemeester Den Haag: “De 70.000 bewoners van Den Haag Zuidwest verdienen nieuw perspectief. Het is tekenend voor hun energie en veerkracht dat veel van hen zelf het voortouw nemen om welvaart en welzijn in Zuidwest te verbeteren. Maar bewoners kunnen dit niet alleen en vragen de overheid, het bedrijfsleven en andere partners, daar een serieuze, meerjarige bijdrage aan te leveren. Daarom heeft de Alliantieraad Zuidwest een aanvraag voor een tweede Regio Deal bij het Rijk ingediend. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanvraag die serieuze bijdrage kunnen leveren. En ik hoop van harte dat het Rijk ons hierin steunt. Want alleen samen kunnen we serieus werk maken van de brede welvaart in Den Haag Zuidwest.”

Delft West
De gemeente Delft heeft een aanvraag voorbereid van €26,4 miljoen. Marja van Bijsterveldt, burgemeester Delft: “Deze Regio Deal voor Delft is voor onze inwoners van groot belang. Met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs werken we samen aan het vergroten van de kansengelijkheid in Delft. We richten ons hierbij specifiek op Delft West. In de Regio Deal zetten we de unieke Delftse innovatiekracht in voor talentonwikkeling, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de begeleiding naar werk. Mede dankzij de steun en de betrokkenheid van de provincie en de TU Delft kunnen we de brede welvaart in Delft verbeteren.”

Ondersteuning en mede-indiener Delft West
De 3 gebieden die wij via de Regio Deals ondersteunen zijn ook opgenomen in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. “Wij ondersteunen de aanvragen van harte”, aldus Willy de Zoete. Vanwege de betrokkenheid bij de propositie ‘De kracht van Delfts Blauw verzilveren’ is de provincie voor de aanvraag Delft bovendien mede-indiener.

Hardnekkige problematiek
De 3 stedelijke gebieden hebben elk te maken met multidisciplinaire en hardnekkige problematiek en scoren slecht op meerdere onderdelen van de brede welvaart. Dit blijkt ook uit recente onderzoeken van de ontwikkeling van brede welvaart in Zuid-Holland. De Economische Monitor 2022 benadrukt de urgentie van de Regio Deals. Rabo Research heeft ook aangetoond dat deze stedelijke gebieden waar het al slechter gaat, nog verder dreigen te verslechteren.

Kennisprogramma
De regio’s hebben elk hun specifieke problemen waarvoor een maatwerk aanpak nodig is, maar er zijn ook veel overeenkomsten. De gedeelde problematiek heeft de provincie en de aanvragende partijen geïnspireerd tot de afspraak om een gezamenlijk programma op te zetten voor een kennisfunctie rond Regio Deals. Het gaat om de directe maatschappelijke toepassing van (academische) kennis en de kansen voor verbindingen in de kennislijn universiteit-HBO-MBO. In eerste instantie heeft dit betrekking op de 3 voorgestelde Regio Deals.

Bij de volgende tranches kunnen ook andere regio’s met een deal aansluiten. En natuurlijk kunnen andere regio’s buiten Zuid-Holland ook van de kennis profiteren.