ROTTERDAM - Op 4 en 11 juni gaan 25 studenten van de Cyberworkplace en het Techniek College Rotterdam een fictieve WhatsApp-fraude (vriend-in-noodfraude) uitvoeren. De fictieve WhatsApp-fraude is onderdeel van de cursus CSI-010: Digital Forensics en wordt door het Openbaar Ministerie Rotterdam (OM) georganiseerd. Tijdens deze les zullen de studenten de rol van de cybercrimineel aannemen. De cybercriminelen zullen de beste vorm van fictieve WhatsApp-fraude moeten gaan opzetten. Vervolgens zullen deze vormen van WhatsApp-fraude worden uitgevoerd bij de docent Anjo Eijeriks. Tijdens de les zullen studenten ook een discussie voeren over de beste verdediging tegen WhatsApp-fraude.

De afgelopen periode zag de politie een forse stijging van cybercriminaliteit in de Rotterdamse regio. Online criminaliteit zoals WhatsApp-fraude neemt in snel tempo toe. Als het gaat om gepleegde WhatsApp-fraude, dan gaat het soms over honderden aangiften op een dag (Bron: Politie, 14 okt 2020).

"De doelen van de Cyber Challenge en de cursus zijn dat de studenten zich meer verdiepen in digitale criminaliteit en het voorkomen daarvan. Bovendien bekijken ze wat er op cybergebied strafbaar en dus ontoelaatbaar is.", zegt Anjo Eijeriks, docent op het Techniek College Rotterdam. Eijeriks geeft les bij de opleiding ICT-beheerder en Applicatieontwikkelaar.

Voor het OM zal het resultaat van de Cyber Challenge input zijn om te kijken hoe cyber daders denken en functioneren om zo meer inzicht te krijgen in de modus operandi van WhatsApp-fraude en om in gesprek te gaan met de ICT-werknemers van de toekomst.

“Ik zie de Cyber Challenge als een enorm waardevolle aanvulling op alles wat we al doen om digitale criminaliteit verder terug te dringen”, aldus cyberofficier Jacqueline Bonnes van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. “Bij deze vorm van criminaliteit vallen weliswaar geen doden of gewonden, maar de impact op het slachtoffer is vaak enorm. Door erachter te komen hoe cybercriminelen werken kunnen we een slag slaan in de bestrijding van dit relatief nieuwe fenomeen. Een belangrijke rol ligt daarbij weggelegd voor jongeren die op de drempel staan van een carrière in de ICT. Door te wijzen op de mogelijke gevaren van internet en hedendaagse digitale communicatiemiddelen zijn ze niet alleen gewaarschuwd, maar kunnen ze ook helpen deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken.”

“Door binnen CSI-010 actief samen te werken met Techniek College en met politie en justitie draagt Cyberworkplace bij aan goed opgeleide ethisch hackers en dragen zij vervolgens bij aan een veiliger samenleving.”, zegt Mira Golsteyn, voorzitter Cyberworkplace.

CSI-010: Digital Forensics
Cyberworkplace startte op 9 april met een nieuwe editie van het programma CSI-010: Digital Forensics. CSI-010 is een gratis cursus voor aankomende digitale rechercheurs om jongeren te helpen leren met het opsporen en voorkomen van cybercrime. Deze opleiding is in samenwerking met het Techniek College Rotterdam, het Rotterdamse bedrijfsleven en de politie georganiseerd. Twintig geselecteerde deelnemers krijgen 8 weken lang een voorproefje van het werk van een digitaal forensisch onderzoeker. Ze worden hierbij gesteund door gastdocenten uit het veld. De studenten leren de basisvaardigheden van digitaal forensisch onderzoek om online fraude, bedrijfsspionage, phishing of chantage te bestrijden.

Cyberworkplace
De Cyberworkplace is een non-profit, collegegeldvrij initiatief dat het tekort in cybersecurity-experts op de arbeidsmarkt verkleint door jongeren 21ste-eeuwse ICT-vaardigheden bij te brengen en relevante werkervaring op te doen. Het motto van de Cyberworkplace is: hack, leer, werk.