ZUID-HOLLAND - Het project Sprekend Erfgoed van Erfgoedhuis Zuid-Holland, waarbij volwassen taalleerders les krijgen in musea, is met succes afgerond én kan rekenen op vervolg. Musea, taaldocenten en cursisten zijn enthousiast: "Juf, ik ben volgende week niet bij de les want ik ga weer naar het museum!"

Lees meer

Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseerde met het project Sprekend Erfgoed in 2023 en 2024 taallessen in twintig Zuid-Hollandse musea. In totaal namen zo'n 300 inburgeraars en laaggeletterden deel aan het project. De taallessen waren onderdeel van de reguliere lessen, die taalopleiders en museumeducatoren samen konden vormgeven. Zij kregen de vrijheid om de inhoud, frequentie en duur te bepalen, waardoor de lessen goed aansloten op de behoeften van de deelnemers.

De musea ontvingen de taalleerders gastvrij en er zijn bijzondere gesprekken gevoerd over gevoel, familie en de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en andere landen. Sommige deelnemers zijn vrijwilliger geworden bij het door hen bezochte museum.

Drempel verlagen

Hoewel er genoeg te zien is in musea, is een bezoek voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn, of moeite hebben met lezen en schrijven. En dat terwijl musea juist plekken zijn waar verhalen verteld worden en culturele uitwisseling mogelijk wordt gemaakt.

Sprekend Erfgoed verlaagt de drempels voor een museumbezoek en stimuleert deze uitwisseling. Musea en erfgoedlocaties lenen zich uitstekend voor taalonderwijs, met een overvloed aan taal op verschillende niveaus, zoals op informatiebordjes en in zaalteksten. De aanwezige visuele elementen dragen bij aan het leerproces.

Enthousiaste deelnemers


De deelnemers aan Sprekend Erfgoed waren enthousiast. Een van de cursisten verklaarde na afloop: "Juf, ik ben volgende week niet bij de les want ik ga weer naar het museum!" En een NT1-cursist die lessen volgde in Museum De Lakenhal in Leiden: "Dat ik dit nog mag meemaken op mijn leeftijd; nooit gedacht dat ik een voet over de drempel van een museum zou zetten."

Hoewel het project nu is afgerond, gaan de taallessen door in verschillende musea. De museumlessen worden in de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Goeree-Overflakkee opgenomen in het vaste programma van taalschool NLtraining. Ook gemeente Leiden zet het project voort.


Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt samen met Probiblio een toolkit voor vrijwilligers van taalhuizen in bibliotheken om bezoeken aan musea en erfgoedlocaties te stimuleren.