ZUID-HOLLAND - De provincie telt 12 bijenlandschappen, variërend van ontkiemend tot bloeiend. Hierin werken wetenschappers, ecologen, groenbeheerders, boeren, burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om het aantal wilde bijen te laten groeien. De provincie wil voor 2030 deze bijenlandschappen op elkaar aansluiten, zodat er een groot ecologisch netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de basiskwaliteit van de natuur in Zuid-Holland. Op 31 mei was op het provinciehuis de aftrap naar één groot Zuid-Hollands bijenlandschap.


Vleugels voor biodiversiteit

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. De insecten zijn daarnaast voeding voor de vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven. Bijen staan dus aan de basis van ons bestaan. Zij zijn de harde werkers waardoor de natuur floreert.

Gedeputeerde Berend Potjer, natuur: “Bijen zijn belangrijk voor ons bestaan. Wij hebben de ambitie om voor 2030 een aaneengesloten Zuid-Hollands bijenlandschap te creëren. Bijen die over en weer kunnen vliegen zijn goed voor onze biodiversiteit. Door te zorgen voor meer bloeiende, inheemse planten en nestelplekken kunnen alle inwoners van Zuid-Holland hieraan bijdragen en zo een schakel zijn in het aaneensluiten van het bijenlandschap in onze regio.”

Ecologisch netwerk

De partners in de bijenlandschappen werken samen om de kennis over aanwezigheid en leefwijze van bijen en andere bestuivers te vergroten. Daarnaast werken ze eraan groengebieden, akkerranden, bermen, terreinen, parken en tuintjes bloemrijk te maken en te verbinden.

Tijdens de bijeenkomst spraken de bijenlandschappen af enthousiaste trekkers vast te houden en samen te werken om zo van elkaar te blijven leren.

Bijen in beeld

Groene Cirkel Bijenlandschap in Leiden en omgeving was één van de eerste bijenlandschappen in Zuid-Holland. In de onderzochte gebieden zijn 34% meer soorten bijen waargenomen in 2021 dan bij de start in 2015. Om een beeld te krijgen van de staat van de bijen in héél Zuid-Holland voeren EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis een nulmeting uit. Ook brengen zij de mogelijkheden in kaart om het bloemrijke netwerk van de bijenlandschappen te versterken en uit te breiden. Vanaf eind juni is het rapport beschikbaar dat als vertrekpunt zal dienen voor de ontwikkeling tot één Zuid-Hollands bijenlandschap.