ROTTERDAM - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart hangt de stad vol met plastic borden van politieke partijen. Althans, dit jaar lag de stad vol. Door de hevige wind die ons afgelopen weken parten speelde waren honderden plastic borden weggewaaid in de wateren en straten van Rotterdam. Een deel van dit zwerfafval heeft een nieuwe bestemming gekregen, namelijk als kunstwerk in de expo van Kunstuitleen Rotterdam.


Het kunstwerk is gemaakt door dé Plastic Recycle Kunstenaar Eddy Kaijser van Studio ID Eddy en is nu te zien in de expo van Kunstuitleen Rotterdam. Hans van Weel, betrokken bij verschillende zwerfafval projecten in Rotterdam benaderde Eddy en Kunstuitleen Rotterdam voor dit project. Aanleiding hiervoor waren de ruim 50.000 plastic verkiezingsborden verspreid door heel Rotterdam die grotendeels waren weggewaaid. Daarnaast bleek na onderzoek dat de borden vrijwel allemaal gemaakt zijn van een zeer milieuonvriendelijk materiaal: kanaalplaat, ofwel polypropyleen.

Een coalitie van paardenbloemen

Inspiratiebron voor het kunstwerk zijn de reclameborden van alle politieke partijen. Deze borden moeten de zwevende kiezers over de streep trekken om te gaan stemmen. Doordat al die verkiezingsborden door de wind werden meegenomen kan gesteld worden dat de borden ook gingen zweven. Daaruit vloeide het pluisje van de paardenbloem voort, als metafoor voor die zwevende borden.

Ambitie duurzame en circulaire stad

Hans van Weel, Eddy Kaijser en Kunstuitleen Rotterdam hopen dat dit kunstwerk bijdraagt aan de bewustwording van deze milieuonvriendelijke verkiezingsborden. ''Als we een duurzame circulaire stad willen zijn dan moeten de politieke partijen zelf het goede voorbeeld geven en over twee jaar toch echt minder borden of van ander materiaal laten maken', aldus Van Weel.

Teken de petitie

Hij is daarom een handtekeningenactie gestart tegen de wildgroei aan verkiezingsborden in de stad. Daarnaast wil hij dat ze van duurzaam en milieuvriendelijk materiaal zijn gemaakt. De petitie kan ondertekend worden in de expo van Kunstuitleen Rotterdam en zal worden aangeboden als burgerinitiatief.